Neurorrehabilitación

Neurorrehabilitación

A neurorrehabilitación é un proceso asistencial complexo dirixido a restituír, minimizar e/ou compensar na medida posible os déficits funcionais aparecidos na persoa afectada por unha discapacidade grave, como consecuencia dunha lesión do sistema nervioso central.

O tratamento dos pacientes con dano cerebral adquirido e outras lesións neurolóxicas debe ser:

Cedo

É importante comezar o tratamento dun xeito rápido, é dicir, en canto a persoa se atope estable clinicamente.

Individualizado

En cada persoa se produce unha única combinación de síntomas e alteracións que deben ser tratadas de forma individualizada por profesionais especialistas en neurorrehabilitación.

Intensivo

Resulta esencial axustar a intensidade do tratamento ás capacidades e necesidades da persoa con dano cerebral en cada unha das fases da rehabilitación.

Interdisciplinar

Non existe ningún perfil profesional que de forma illada poida abarcar as múltiples necesidades de rehabilitación dunha persoa con dano cerebral adquirido

IRENEA, o servizo de neurorrehabilitación de Hospitais VITHAS conta cun equipo de profesionais de distintas especialidades clínicas para traballar de forma coordinada e conxunta para lograr unha maior autonomía e independencia funcional do paciente con dano cerebral adquirido.

Cunha filosofía centrada na persoa e un modelo interdisciplinario de tratamento desenvolvéronse programas específicos de tratamento para atender ás necesidades de cada paciente en particular, dependendo do seu problema ou enfermidade específicos. Estes programas se reavalían periodicamente para determinar o progreso do paciente na súa rehabilitación e adaptar os obxectivos. Para iso, IRENEA conta con diversos recursos materiais, asistenciais e tecnolóxicos.

A participación activa do paciente e a súa familia son fundamentais para o éxito do programa.

Para axustarnos ás necesidades da persoa con lesión cerebral e dos seus familiares, contamos con dúas modalidades de tratamento:

Unidade de Hospitalización

O paciente permanece ingresado no mesmo hospital en habitacións individuais adaptadas e recibe rehabilitación en sesións de mañá e tarde.

Unidade de rehabilitación ambulatoria

Os pacientes son atendidos de forma ambulatoria de luns a venres en horario de mañá ou de tarde.
Scroll ao inicio
Llamar