Programas específicos para a poboación pediátrica

Programas específicos para a poboación pediátrica

En cada momento do desenvolvemento do neno hai aspectos que son máis sensibles a mellorar que outros, e por tanto, sabemos que é prioritario tratalos. Partindo desta premisa, os plans de atención específica desenvolvidos pretenden mellorar considerablemente un destes aspectos, paralelamente ao seguimento e traballo multidisciplinar que mantén o neno co equipo profesional.

Os plans específicos de tratamento son proxectos baseados no tratamento individualizado do neno unificando todos os recursos (equipo profesional e ferramentas de traballo) para alcanzar un mesmo obxectivo.

Para incluír a un neno nun destes programas, inicialmente o equipo da unidade de neurorrehabilitación pediátrica realizará unha primeira valoración, onde se informará aos familiares se ten as condicións idóneas para ese programa, e aconsellará o plan de tratamento específico máis eficaz.

Entre os programas específicos de tratamento destacan :
 • Alteración da deglución (disfaxia)
 • Alteracións da linguaxe
 • Trastornos da fala
 • Lecto-escritura
 • Babeo ou salivación excesiva (sialorrea)
 • Disfonía infantil
 • Estimulación linguaxe oral
 • Atención
 • Aumento de autonomía en actividades da vida diaria
 • Habilidades sociais
 • Sedestación
 • Bipedestación
 • Reeducación e adquisición da marcha
 • Mellora do membro superior
 • Cabeleiro conxénito
 • Terapia CIMT (Terapia por restrición do movemento)
 • Modelo DIR
As ferramentas empregadas para levar a cabo estes programas específicos inclúen:
 • Confección de férulas e axustes personalizados de axudas
 • Aplicación de técnicas específicas de neurorrehablitación
 • Estimulación basal e sensorial
 • Terapia do xogo
 • Realidade virtual na rehabilitación
Scroll ao inicio
Llamar