Programas específicos para a poboación adulta

En IRENEA desenvolvemos unha serie de programas asistenciais especificamente dirixidos a cubrir as necesidades e particularidades de cada paciente de dano cerebral.

PROGRAMA DE VALORACIÓN E CONSULTA MÉDICA (PREVIO CONSULTA)

Avaliación e valoración documentada por parte dos profesionais do Servizo de acordo á situación clínica de cada paciente.

As primeiras visitas son gratuitas e pode solicitalas a través do correo electrónico info@irenea.es ou telefonicamente en calquera dos nosos centros.

PROGRAMA PARA ESTADOS DE BAIXO NIVEL DE CONCIENCIA

No servizo de neurorrehabilitación de Hospitais VITHAS somos especialistas na valoración e tratamento dos pacientes con estados alterados de conciencia (Coma, Estado Vexetativo ou Síndrome de Vixilia sen Resposta e Estado de Mínima Conciencia) e contamos cunha liña de investigación aberta cuxo obxectivo é coñecer mellor os cambios neurais que acontecen desde o estado de coma á recuperación da conciencia.

Unha precisa e fiable valoración do nivel de alerta (arousal) e nivel de conciencia é de gran importancia para o diagnóstico, prognóstico e manexo dos pacientes con baixo nivel de conciencia

Por iso, desenvolvemos un programa específico de intervención terapéutica para os pacientes con baixo nivel de conciencia que inclúe unha valoración clínica e neurolóxica, así como o tratamento farmacolóxico, estimulación multisensorial e basal, fisioterapia e medidas posturais, e estimulación da musculatura orofacial, entre outras.

Ademais, contamos coa única no territorio español especializada en Estados Alterados da Consciencia que realiza un diagnóstico preciso, un prognóstico evolutivo e un tratamento especializado co uso das últimas técnicas e de novos fármacos.

PROGRAMA ALTERACIÓNS NEURORTOPÉDICAS E TRATAMENTO MÚSCULO-ESQUELÉTICO

Inclúe a valoración de técnicas específicas como toxina botulínica, test baclofeno intratecal, colocación e recarga de bomba de perfusión de baclofeno, abordaxe de calcificacións paraarticulares, rixideces, subluxacións, síndrome miofascial, dor neuropático, así como adestramento fisioterapéutico convencional e en sistemas robóticos, etc.

PROGRAMA COGNITIVO-CONDUTUAL

Inclúe o manexo e supervisión clínica e farmacolóxica das principais dificultades cognitivas (memoria, atención, orientación, etc) e problemas de conduta e personalidade (apatía, irritabilidade, desinhibición,…).

Así mesmo, IRENEA conta con grupos de apoio dirixidos á mellora da conciencia da enfermidade e das alteracións emocionais dos afectados, facilitando o recoñecemento das alteracións e a implicación funcional das mesmas no seu día a día. Todo iso vai proporcionar apoio emocional para a adaptación á situación actual, así como unha planificación do futuro axustada.

programas-especificos-home

PROGRAMA DE FORMACIÓN E ATENCIÓN A FAMILIARES

O labor dos familiares e coidadores é esencial no proceso rehabilitador. Por iso, en cada un dos nosos centros desenvolvemos un programa específico de atención e formación a familiares.

Este programa inclúe reunións periódicas familiar-profesional, información e asesoramento en axudas sociais, así como sesións formativas e terapéuticas individuais e grupais para persoas con dano cerebral e familiares desde as distintas áreas que compoñen o noso equipo multidisciplinar.

Co fin de informar, formar e asesorar a familiares e coidadores desde o servizo de neurorrehabilitación de Hospitais VITHAS desenvolvemos dúas ferramentas psicoeducativas con consellos e pautas de actuación especializadas e adaptadas á situación clínica do paciente en cada unha das fases do proceso rehabilitador:

  • Guía para familiares
  • APP para tableta e móbiles

PROGRAMA DE AVALIACIÓN E ASESORAMENTO NAS AXUDAS TÉCNICAS E AXUSTE DE AXUDAS ORTOPÉDICAS

Inclúe a valoración funcional persoal e da contorna así como do adestramento en habilidades básicas (vestido, aseo, hixiene, etc.) e instrumentais (uso de transportes, manexo de diñeiro, etc.) da vida diaria. Ademais, realízase unha análise biomecánica e postural para o deseño, elaboración e axuste individualizado do material ortésico.

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DISFAXIA

Inclúe valoración otorrinolaringolóxica e logopédica mediante fibroscopia, videofluoroscopia, adaptación dietética e alimentaria.

PERITACIÓN MÉDICO-LEGAL

Inclúe a realización de informes periciais e orientación legal.
Scroll ao inicio
Llamar