Recursos asistenciais

Recursos assistenciais

IRENEA, servizo de neurorrehabilitación de Hospitais VITHAS aposta pola innovación e a incorporación das novas tecnoloxías como complemento aos tratamentos convencionais de probada validez clínica. Para iso, conta cunha liña de investigación aberta baseada no desenvolvemento e aplicación de tratamentos innovadores e novas tecnoloxías no campo da rehabilitación das lesións cerebrais e enfermidades neurolóxicas.

LOKOMAT © PROL V6 PARA ADULTOS E NENOS

En neurorrehabilitación a reeducación da marcha atópase entre os obxectivos motores prioritarios e IRENEA, servizo de neurorrehabilitación de Hospitais VITHAS, conta cunha ampla experiencia e profesionais especializados neste campo.

VITHAS Hospital vithas Valencia ao Mar dispón dunha das ferramentas máis sofisticadas para a rehabilitación da marcha para a poboación adulta e infantil: o robot Lokomat © prol V6.

Lokomat © Prol V6 é o único robot na Comunitade Valenciana e en España destas características para a rehabilitación da marcha, incorporando novos avances de feedback, funcións adicionais con programas terapéuticos ademais de novos sistemas de realidade virtual para conseguir unha maior eficacia no tratamento.

O robot Lokomat© prol V6 facilita que os pacientes repitan de forma homoxénea e intensiva ciclos de marcha o máis parecido posibles á normalidade.

Lokomat© Prol V6 emprégase en pacientes con lesión medular a distinto nivel (paraplexia e tetraplexia) e diferente grao de afectación (lesións completas e incompletas), sempre que se axeiten aos criterios de inclusión e exclusión que se expoñan. Tamén demostrou ser útil en suxeitos con hemiparesia ou paraparesia por dano cerebral, xa sexa conxénito (por exemplo a parálise cerebral infantil) ou adquirido (como é o caso dos ictus ou traumatismos cranioencefálicos).

Lokomat® prol V6 Moitos pasos pequenos poden conseguir grandes melloras

O concepto da «aprendizaxe baseada en tarefas específicas» en neuroplasticidade suxire que as actividades da vida cotiá poden adestrarse e mellorarse en pacientes neurolóxicos mediante repeticións continuas. A terapia robotizada con Lokomat® Prol V6 cumpre este requisito e permite unha terapia de locomoción funcional intensiva con feedback aumentado.

Grazas a esta nova versión, é posible unha mellor avaliación do paciente, unha maior motivación dado que o software inclúe os seus sistemas de feedback aumentado e realidade virtual, e unha notable melloría nas estratexias de control dos diferentes programas de locomoción co obxectivo de cumprir coas necesidades individuais de cada paciente.

En VITHAS Hospital vithas Valencia ao Mar está a empregarse o último modelo do robot Lokomat© prol V6, no contexto de programas globais de rehabilitación. O protocolo de adestramento axústase ás circunstancias individuais de cada persoa tras a avaliación por parte de profesionais especializados. Na actualidade, o sistema está a probarse con éxito en pacientes con alteración da marcha.

Lokomat© prol V6 de IRENEA en VITHAS Hospital vithas Valencia ao Mar conta coa infraestrutura necesaria para adaptar o sistema ao adestramento nas idades pediátricas.

PISO DOMÓTICO

O servizo de neurorrehabilitación de VITHAS Hospital vithas Augas Vivas conta cun piso domótico, integrado na contorna hospitalaria, equipado coas máis novas axudas técnicas e adaptacións para que os pacientes poidan adestrar o desempeño de actividades básicas da vida diaria (trasferencias, hixiene, ducha, alimentación, vestido…) e actividades máis complexas como cociñar, tarefas domésticas, manexo de novas tecnoloxías (teléfono, computador…) e un longo etcétera.

PISCINA

Os centros de IRENEA en VITHAS Hospital Aguas Vivas e en VITHAS Hospital Nuestra Señora de Fátima contan cunha piscina adaptada onde as persoas con dano cerebral poden beneficiarse das aplicacións terapéuticas da hidroterapia e adestrar actividades motoras axeitadas ás súas alteracións físicas.

SISTEMA DE REALIDADE VIRTUAL PARA A REHABILITACIÓN MOTORA (BIOTRAK MOTOR)

O programa permite adestrar de forma segura o equilibrio estático e dinámico dos pacientes con dano cerebral, a través de tarefas sinxelas, prácticas e altamente motivadoras.

Os xogos e contidos foron desenvolvidos especificamente para axeitarse ás necesidades de persoas con enfermidades de orixe neurolóxico, resultando un sistema útil, tanto para paciente como para o clínico.

O sistema mergulla ao usuario nun escenario virtual 3D onde debe realizar unha serie de movementos para lograr alcanzar os items que van aparecendo ao seu arredor. Inclúe exercicios en sedestación e bipedestación que permiten o seu uso en pacientes con diversa afectación motora.

SISTEMA DE REALIDADE VIRTUAL PARA A REHABILITACIÓN COGNITIVA (BIOTRAK COGNITIVO)

Facendo uso dunha pantalla multitáctil, os pacientes poden traballar de maneira individual ou grupal os posibles déficits cognitivos derivados da lesión cerebral, como poden ser os problemas atencionais, alteracións de memoria, dificultades na organización e planificación, etc. O dispositivo conta cunha batería de exercicios axustables na dificultade para adecuarse á situación clínica do paciente.

SISTEMA DE REALIDADE VIRTUAL PARA MELLORAR A CONCIENCIA DE ENFERMIDADE (ESCALADA DA CONCIENCIA)

Que a persoa con dano cerebral adquirido teña unha adecuada conciencia dos seus déficits (cognitivos, físicos e condutuais), das limitacións funcionais derivadas dos mesmos e que sexa capaz de realizar unha planificación de futuro realista e axustada aos mesmos, é un factor esencial no proceso rehabilitador.

Escalada da Conciencia” é un programa de realidade virtual que fai uso dunha pantalla multitáctil que permite mellorar a conciencia de enfermidade e as habilidades sociais nunha contorna lúdica e motivante.

SISTEMA DE REALIDADE VIRTUAL PARA MELLORAR A MOBILIDADE DO MEMBRO SUPERIOR PARÉTICO (UMBRELLA)

Esta ferramenta baseada nas contornas virtuais está especificamente destinada á rehabilitación dos brazos paréticos. O sistema apóiase no uso do dispositivo Microsoft Kinect ®, detectando os movementos que o suxeito realiza co brazo mentres este se desenvolve nas escenas virtuais deseñadas. Desenvolvéronse distintas contornas que o sistema proxecta, onde se propoñen tarefas funcionais para realizar co brazo.

O dispositivo virtual interactúa co paciente, modificándose en función dos movementos do brazo. Ao tratarse de contornas que simulan obxectos e actividades cotiás, como cociñar, tocar o piano, comprar obxectos, etc., achégase un sentido funcional á repetición do exercicio.

SISTEMA ROBÓTICO PARA MEMBRO SUPERIOR (ARMEO® SPRING)

O Armeo® Spring é un dispositivo deseñado para a rehabilitación do membro superior despois dunha lesión neurolóxica. Consta dun sistema de suspensión (exoesqueleto) integrado en contornas virtuais de distinta complexidade que magnifica calquera movemento activo residual do membro afectado. As contornas virtuais están deseñadas para ofrecer distintos niveis de dificultade, así como un carácter funcional á tarefa exercida. Isto permite axustar de forma óptima o nivel de dificultade a cada paciente en cada momento do seu proceso de rehabilitación.

PLATAFORMA POSTUROGRÁFICA E DE ANÁLISE CINEMÁTICO DA MARCHA NED/AMH IBV

A plataforma NedSVE/IBV© é unha aplicación software para a análise, reeducación e seguimento de trastornos do equilibrio con resultados gráficos facilmente interpretables. Foi deseñada para a valoración funcional e a rehabilitación de patoloxías do equilibrio mediante a comparación con patróns de normalidade. A aplicación combina probas de posturografía estática con probas dinámicas baseadas na análise de marcha, límites de estabilidade e seguimento co centro de presións (cdp) de dianas móbiles.

Scroll ao inicio
Llamar