Formación

Formação

Unha atención clínica precisa e de vangarda require da formación continuada dos profesionais implicados na rehabilitación do Dano Cerebral. Neste sentido IRENEA cumpre este compromiso desenvolvendo distintos programas de formación especializados para o persoal sanitario e para os familiares das persoas con dano cerebral ou enfermidades neurolóxicas.

Promoción e xestión de convenios de prácticas con distintas entidades (Universidades, Ministerio de Sanidade, outros organismos públicos...)

IRENEA ten asinado convenios marco coas principais Universidades Nacionais e Internacionais. O obxectivo destes convenios é a formación de estudantes de último curso ou ben diplomados/licenciados de diferentes disciplinas. Ademais, intervén na formación de psicólogos internos residentes (PIR) e médicos internos residentes (MIR) colaborando desta maneira co Ministerio de Sanidade.

Programa de formación externa

Nos últimos anos IRENEA organizou ciclos de conferencias, cursos e xornadas científicas cuxo obxectivo é abordar a problemática do dano cerebral adquirido desde as súas distintas vertentes, compartindo coñecementos e experiencias clínicas. Dirixidos a profesionais de distintos ámbitos sanitarios, contou con especialistas recoñecidos internacionalmente no campo da neurorrehabilitación.

Por outra banda, os nosos profesionais participan como especialistas clínicos en distintos eventos docentes colaborando en mestrados e cursos, en foros externos, tanto no ámbito universitario como hospitalario.

Programa de formación interna

Desde IRENEA desenvolvemos un plan de formación interna onde se realizan sesións clínicas intra/interáreas e cursos de formación multidisciplinar.

Nas sesións interárea, profesionais dun ámbito asistencial determinado preparan sesións de interese clínico para o resto dos profesionais do centro. Por outra banda, cada área comprométese a revisar periodicamente aspectos de relevancia na área asistencial coa finalidade de que todos os profesionais coñezan sempre as últimas novidades da súa área e as dos seus compañeiros.

Programa de formación para familiares

Desde as distintas áreas que compoñen o equipo multidisciplinar do IRENEA desenvolveuse unha serie de cursos e palestras formativas orientados a familiares que se imparten de maneira cíclica en función das necesidades dos usuarios. O obxectivo destes cursos é:

  • Proporcionar información sobre o dano cerebral adquirido e as súas posibles consecuencias (físicas, cognitivas, comunicativas, condutivas, emocionais, etc.)
  • Facilitar pautas de actuación ante os distintos déficits
  • Adestrar ao familiar no manexo do paciente con dano cerebral
  • Asesoramento e apoio para facilitar a adaptación á nova situación

Mestrado en neurociencias

Mestrado propio en Neurociencias: coidados médico-cirúrxicos e rehabilitación do paciente neurolóxico, supón unha especialización avanzada científica e profesional, a partir da cal o alumno domina todo o referente ao campo do paciente neurolóxico mediante o coñecemento da neuroanatomía clínica aplicada.

O programa, froito da Cátedra de Neurociencias CEU-Fundación vithas, inclúe materias relacionadas coa neuroenfermaría clínico-cirúrxica, a contorna médica en neurocríticos e na sala de hospitalización, así como coa neurorrehabilitación.

O alumno pode elixir entre a optatividade de Neuroenfermaría Clínico-Cirúrxica ou a de Neurorrehabilitación, e realiza unha revisión exhaustiva de anatomía do cerebro humano mediante imaxes e vídeo-demostración de preparacións anatómicas en 3D, que permite entender a enfermidade neurolóxica e con iso mellorar o coidado do paciente.

Scroll ao inicio
Llamar