Guía para familiares

Guía para familiares


O principal obxectivo desta guía é informar dunha forma fácil e gráfica sobre a situación na que se atopa a persoa con dano cerebral, dándolle á súa vez pautas moi concretas de actuación para que familiares e/ou coidadores poidan colaborar diariamente no seu tratamento neurorrehabilitador.

Esta guía non pretende substituír o labor de ningún especialista senón ser un punto de referencia, tanto para o profesional como para o familiar, onde apoiarse e descubrir como empezar a súa vida cunha persoa con dano cerebral adquirido

Descarga a nosa Guía familiar

Scroll ao inicio
Llamar