Memoria Anual

Memoria Anual

Anualmente IRENEA, servizo de neurorrehabilitación de Hospitales VITHAS, desenvolve unha memoria co fin de recopilar a actividade desenvolvida durante o último ano. Esta recolle os principais aspectos asistenciais, formativos e de ámbito social, así como o labor investigador e científico desenvolvido desde o Servizo.

Descarga aquí a nosa Memoria Anual

Scroll ao inicio
Llamar