DOCMA

DoCMA

Proxecto

O obxectivo xeral do proxecto DOCMA é mellorar a investigación internacional no que respecta aos estados alterados de conciencia (EAC) fortalecendo a colaboración entre os diferentes participantes do proxecto compartindo coñecemento científico e técnicas aplicadas para pacientes en EAC.
As relacións que se establezan entre os socios serán fundamentais para cumprir os obxectivos expostos neste proxecto, que son:

 • Consolidar un programa científico e innovador de carácter internacional no que se enmarcarán proxectos de investigación sobre o diagnóstico, avaliación e tratamento en pacientes en EAC.
 • Establecer unha metodoloxía estandarizada, un enfoque común e o uso de recursos compartidos que propicien a colaboración investigadora entre os distintos grupos no que respecta aos EAC
 • Contribuír á transferencia de coñecemento e aumentar a calidade de vida deste tipo de pacientes, xerando novos servizos, tecnoloxías e/ou produtos que respondan ás necesidades sociais relacionadas cos pacientes en EAC.

En resumo, este proxecto aumentará a competencia científica dos membros do consorcio a nivel internacional tanto en investigación como na práctica clínica dos pacientes en EAC. Isto levarase a cabo mediante a mellora da transferencia de coñecementos e habilidades dos diferentes especialistas mediante intervencións baseadas na evidencia científica e mediante o uso de tecnoloxías validadas clinicamente para un mellor tratamento deste tipo de pacientes.

Para levar a cabo os diferentes obxectivos expostos neste proxecto, creouse un consorcio composto por un total de dez socios de diferentes países europeos (Alemaña, Austria, Bélxica, España, Grecia e Italia) que conta con hospitais, empresas e grupos de investigación referentes a nivel internacional e que teñan por tanto un amplo rango de coñecemento no tratamento de pacientes en EAC.

Socios

Os socios que compoñen este proxecto, que servirá para que os coidadores das persoas afectadas por un DCA dispoñan de formación específica ante un duro reto, son:

Schön Klinik Bad Aibling

Schön Klinik Bad Aibling (fundado en 1994) é un hospital de rehabilitación neurolóxica con 238 camas para pacientes internos (incluíndo coidados intermedios), 29 camas de coidados intensivos, instalacións para a rehabilitación de 10 pacientes de maneira diúrna, unha unidade de ictus con 5 camas, un laboratorio do sono e un centro de tratamento neuropsiquiátrico para pacientes con demencia. O hospital conta con todos os aspectos da rehabilitación neurolóxica desde o punto de vista do tratamento de pacientes con insuficiencia moderada a grave, por exemplo, pacientes con isquemia ou hemorraxia cerebral, traumatismos cranioencefálicos, enfermidades neurodexenerativas, hipoxia, enfermidades inflamatorias do sistema nervioso central, síndrome de Guillain-Barré, neuropatía por enfermidade crítica ou trastornos da medula espinal. Actualmente, máis de 800 persoas traballan no Schön Klinik Bad Aibling. Os diversos e destacados conceptos terapéuticos e de enfermaría son coñecidos en toda Alemaña e internacionalmente. O obxectivo principal dos nosos médicos, persoal de enfermaría e terapeutas é restablecer a mobilidade, a forza e a resistencia dos nosos pacientes e, por tanto, permitirlles alcanzar a súa máxima independencia individual. Os nosos equipos traballan con terapias convencionais e métodos innovadores asistidos por robots, seguindo estratexias de tratamento baseadas na evidencia.Proporcionamos especialistas para ensaios clínicos e ferramentas de diagnóstico de última xeración. A maioría dos nosos empregados participaron en ensaios clínicos con dispositivos médicos e están familiarizados co proceso de tratamento de pacientes con dispositivos robóticos de carácter novo.

Fundación Universidade Loyola Andalucía

A Fundación Universidade Loyola Andalucía, é unha universidade privada cunha sólida experiencia na xestión de proxectos nacionais e internacionais. Desde os seus inicios como ETEA Business School, traballou en proxectos relacionados coa economía social, a saúde e o traballo social e na cooperación para o desenvolvemento e a innovación social. Actualmente, a universidade ten un departamento de psicoloxía dedicado ao estudo científico do comportamento humano e os procesos mentais. O departamento está composto por investigadores experimentados xunto a unha comunidade nova e prometedora de académicos que traballan nas áreas de desenvolvemento clínico, cognitivo e psicolóxico, así como na neurociencia humana.

Universita Degli Studi Della Campania Luigi Vanvitelli

O departamento de psicoloxía ofrece 3 cursos de psicoloxía (un dos cales é un dobre grao de maneira conxunta coa Université de Lille, France), xunto a varios cursos de posgrao entre os que se atopa o doutoramento de tres anos “Curso en Ciencias da Mente”. Cada ano este curso asigna polo menos unha bolsa para estudantes estranxeiros. A través deste doutoramento, os estudantes do curso poden adquirir gradualmente coñecementos teóricos e metodolóxicos, dirixidos a desenvolver proxectos de investigación innovadores e habilidades críticas e dialécticas. O Departamento de Psicoloxía alberga varios laboratorios de investigación equipados con tecnoloxías modernas. En particular, o Neuropsychology Lababoratory está equipado con computadores e software dedicados para estudos experimentais en individuos sans, estimulación magnética transcranial, estimulación de corrente directa transcranial, dispositivos de seguimento ocular e para a avaliación das respostas vexetativas. Os principais intereses de investigación do Lababoratory Neuropsychology inclúen a investigación das bases neurais e cognitivas de: trastornos da consciencia (en cooperación con ICS MAUGERI), control executivo e condutivo, emoción, atención e cognición, cognición espacial e debuxo, imaxes e simulación motriz.

Fondazione Santa Lucia

Fondazione Santa Lucia (FSL; www.hsantalucia.it) é um hospital de renome nacional na Itália para a reabilitação neuromotora e como centro de investigação. Desde 1992, o Ministério de Saúde italiano outorgou a FSL o status de “Instituto Científico de Hospitalização e Tratamento de Importância Nacional” e “Especialização de alto nível em Reabilitação Neuromotora”. O hospital alberga a mais de 2.000 pacientes por ano (que padecem transtornos cerebrovasculares, transtornos relacionados com lesões cerebrais e da medula espinal).

Como instituto científico, a Fondazione Santa Lucia leva a cabo um intenso trabalho de investigação que cobre praticamente todos os aspetos nos campos da reabilitação neuromotora e cognitiva. Em virtude de um acordo com as universidades “Sapienza” e “Tor Vergata” de Roma, o professorado interno acolhe cursos de primeiro grau para profissões da saúde, aos que assistem uns 400 estudantes ao ano, bem como a Escola de Especialização em Neuropsicologia.

SAPIENZA

Con máis de 700 anos de historia, 111,000 estudantes, 4000 profesores e 2000 empregados, ademais de 2000 empregados administrativos en hospitais universitarios, Sapienza é a primeira universidade en Europa. As clasificacións universitarias sitúan a Sapienza á vangarda entre as universidades italianas, pola calidade da investigación, a docencia e pola súa dimensión internacional. Sapienza está dividida en 11 facultades e 63 departamentos, así como en numerosos centros de investigación e servizos. Grazas a unha ampla rede de colaboracións con universidades de todo o mundo, Sapienza tamén ofrece aos seus estudantes moitas oportunidades internacionais, incluíndo titulacións dobres, bolsas no estranxeiro, estancias en diferentes países europeos e non europeos e doutoramentos internacionais. A actividade de investigación científica en Sapienza ten un espectro extremadamente amplo de disciplinas, alcanzando niveis de excelencia en moitas áreas, incluíndo arqueoloxía, física e astrofísica, humanidades e patrimonio cultural, medio ambiente, nanotecnoloxías, terapia celular e xenética, deseño, aeroespacial, social e ciencias económicas.

GIGA Consciousness

A nosa unidade ten como obxectivo entender os correlatos neurais da conciencia humana. Comprender a conciencia segue a ser un dos maiores misterios que a ciencia pode resolver Como funcionan as nosas mentes? Algunha vez poderemos ler pensamentos? Como podemos saber se as persoas que están baixo anestesia ou en coma poden sentir dor ou percibir estímulos e como poderiamos ter acceso a estas sensacións? Que é a morte cerebral? Que son as experiencias próximas á morte? Que acontece nos nosos cerebros durante o soñar esperto, a hipnose ou a meditación? Na actualidade, ninguén entende como a materia (os nosos trillóns de conexións neuronais) se converte en percepción e pensamento.
O GIGA-Consciousness engloba 3 laboratorios que estudan a conciencia humana e a súa fisioloxía (Grupo de Investigación Sensación e Percepción IP: Audrey Vanhaudenhuyse e Audrey Maudoux), farmacoloxía (Anestesia e Coidados Intensivos IP: Vincent Bonhomme e Didier Ledoux) e patoloxía (Ciencia Coma grupo IP: Steven Laureys). Aínda que os filósofos meditaron sobre o enigma mente-cerebro durante milenios, os científicos só puideron explorar a conexión analiticamente a través de medicións e perturbacións da actividade do cerebro de maneira recente. Esta capacidade adquiriuse grazas aos recentes avances na tecnoloxía e especialmente aos estudos emerxentes en neuroimaxe e electrofisioloxía.

O mapeo da percepción consciente e a cognición en persoas sas (distracción mental, hipnose, drogas alucinóxenas e anestesia) e en enfermidades (coma, vixilia insensible, estados minimamente conscientes, síndrome encerrado) proporcionan novas ideas sobre a neuroanatomía funcional da conciencia humana.

A nosa unidade pretende comprender mellor a conciencia e a cognición e as súas modificacións patolóxicas (coma e estados relacionados), farmacolóxicas (anestesia) e fisiolóxicas (hipnose), tal como se reflexa nos nosos artigos. A nosa investigación utiliza imaxes multimodais de vangarda que combinan a información da resonancia magnética funcional (fMRI), MRI estrutural, tomografía por emisión de positrones (PET), electroencefalografía (EEG), potenciais evocados por eventos (ERP), técnicas de estimulación cerebrais non invasivas (NIBS) e estimulación magnética transcranial (TMS) combinadas con datos de EEG.

Persoal:

 • 26 estudantes de doutoramento
 • 9 doutores
 • 6 investigadores principais
 • 2 colaboradores científicos
 • 1 administrativo

ICS Maugeri

Os Institutos clínicos e científicos de Maugeri (ICS Maugeri) abarcan 19 institutos de investigación clínica centrados en:

 • Rehabilitación multidisciplinaria intensiva dirixida a pacientes con desordes neurolóxicos, ortopédicos, cardiolóxicos e neumolóxicos
 • Medicamento ocupacional: enfermidades relacionadas co traballo e avaliación dos factores de risco.

As liñas principais e proxectos de investigación do laboratorio de investigación de Maugeri para os pacientes en estados alterados de conciencia están localizados en Telese Terme e enfocados en:

 • Evolución clínica e neurofisiolóxica a longo prazo de pacientes con estados alterados de conciencia.
 • Marcadores de neuroimaxe clínicos, estruturais e funcionais para a recuperación da conciencia
 • Avaliación cuantitativa clínica da conciencia (por exemplo, comportamento visual)
 • Neuromodulación (farmacolóxica e tDCS)
 • Avaliación e tratamento da angustia psicolóxica e os déficits cognitivos na coidador / familia
 • A avaliación multimodal e os métodos de tratamento aplícanse actualmente aos pacientes hospitalizados por lesións cerebrais, ingresados na Unidade de Neurorrehabilitación Intensiva do Instituto Maugeri de Telese Terme.

O laboratorio de investigación ICS MAUGERI DOC é o líder do subgrupo de diagnóstico/prognóstico da “International Brain Injury Association DoC- Special Interest” e actualmente coordina o estudo lonxitudinal multicéntrico sobre o diagnóstico comportamental e electrofisiolóxico e marcadores que axuden no prognóstico das desordes da conciencia de longa duración.

g.tec Guger Technologies (AT)

g.tec medical engineering foi fundada en 1999 como unha spin-off da Technical University en Graz (Austria). Christoph Guger e Günter Edlinger desenvolveron o primeiro sistema interfaz cerebro-computadora até ese momento, en inglés brain computer interface (BCI). Como produtor da estado da arte dos sistemas BCI invasivos e non invasivos, g.tec é un dos líderes de mercado a nivel internacional no que se refire a BCI, dispositivos médicos, neurotecnoloxía, neurorrehabilitación e procesamento de biosinais. G.tec conta con delegacións en Schiedlberg e Graz (Austria), Barcelona (España) e Nova York (EE.UU.).

Os sistemas BCI desenvolvidos por g.tec, teñen catro principios importantes: ondas lentas, potenciais de estado estable evocados visualmente, imaxinaría motora e potenciais evocados. O hardware e o software dos BCI desenvolvidos por g.tec pode ser usado en ambientes clínicos ou con propósitos de investigación para a análise do cerebro, corazón ou actividade muscular, para valoracións cerebrais en suxeitos con dano cerebral e desordes de conciencia, rehabilitación motora, neuromarketing, estimulación cerebral profunda, mapeado cerebral, neuroprótese, comunicación, pintura e durante experimentos con BCI invasivos e non invasivos baseados no bucle pechado.

Os produtos e actividades de investigación de g.tec foron descritos en distintas publicacións de ámbito científico, demostrando así a calidade das ferramentas, metodoloxía e as ilimitadas posibilidades dos sistemas e a tecnoloxía dos BCI.

Contacto

  He leído y acepto los términos y condiciones de la política de privacidad.

  Responsable: Servicio de NeuroRehabilitación de Hospitales Vithas vithas (Unidad Neurorhb S.L.)
  Finalidad: contactar con usted para resolver la consulta realizada, realizarenvío de publicaciones así como correos comerciales. La Legitimación es gracias a su consentimiento.
  Destinatarios: sus datos se encuentran alojados dentro de un servidor propio del Servicio en la empresa de Data Center Comvive.
  Derechos: podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación o supresión en cualquier momento a través de info@irenea.es. Para más información consulte nuestra política de privacidad.

  Scroll to Top
  Llamar