Centres

IRENEA  compta amb 5 centres distribuïts en la geografia espanyola: València, Aigües Vives, Elx, Vigo i Sevilla.

La nostra labor assistencial se centra en els pacients amb dany cerebral adquirit i altres lesions neurològiques, tant en adults com en xiquets.

En els nostres centres oferim diferents modalitats de tractament (hospitalització, tractament ambulatori i Hospital de Dia) per a adequar-se a cadascuna de les fases del procés rehabilitador.

El nostre objectiu és aconseguir el màxim nivell de recuperació de les funcions físiques i psicològiques per a afavorir el màxim nivell d’autonomia funcional i adaptació social, maximitzant la qualitat de vida del pacient amb dany cerebral adquirit
Scroll to Top
Llamar