Dany Cerebral

El cervell és l’òrgan responsable de la supervivència de l’organisme. El nostre cervell elabora el pensament, planifica i raona, emmagatzema els nostres records, regula la funció dels òrgans i controla les activitats físiques com caminar, sentir, parlar, veure, menjar, dormir i respirar, etc. Quan el cervell està sa, funciona de forma ràpida i automàtica. No obstant això, quan ocorren problemes, els resultats poden ser devastadors. Els símptomes de malalties cerebrals varien àmpliament depenent de múltiples factors com són la causa de la lesió, la seua magnitud, les regions afectades o l’aparició de complicacions secundàries, entre altres. En alguns casos, el dany és permanent. En altres, els tractaments com la cirurgia, medicines o fisioteràpia poden corregir l’origen de la malaltia o millorar els símptomes.

IRENEA oferix rehabilitació integral a persones amb dany cerebral, comprenent població adulta i infantil.

Dano-cerebral-VITHAS_web

El Dany Cerebral Adquirit (DCA), són aquelles lesions que es produïx en les estructures cerebrals de forma sobtada, en persones que havent nascut sense cap tipus de dany en el cervell, patixen en un moment posterior de la seua vida lesions en el mateix, com a conseqüència d’un accident o una malaltia. Això dóna lloc a un menyscabament de la seua salut i la seua qualitat de vida.

zanahoria-VITHAS_web
Les etiologies més sovint ateses inclouen:
Scroll to Top
Llamar