Estat de Mínima Consciència

L’Estat de Mínima Consciència (EMC) és un pas més en la recuperació de la consciència. Diem que una persona es troba en “estat de Mínima consciència” quan les seves respostes tant sensorials com a emocionals comencen a ser apropiades als diferents estímuls externs o ambientals, mostrant una mínima però clarament discernible evidència de consciència d’un mateix o de l’entorn Pot ser permanent o evolucionar a una deterioració cognitiva.

Han de mostrar almenys un dels següents comportaments

  • Respon a ordres senzilles
  • Respostes verbals o no verbals (gestuals) si/no
  • Verbalització intel·ligible
  • Localització d’estímuls dolorosos
  • Conductes dirigides a una fi incloent moviments o respostes afectives congruents a estímuls rellevants, entre les quals s’inclouen; riure o plor apropiat davant estímuls rellevants visuals o verbals
  • Respostes a preguntes de contingut lingüístic mitjançant gestos o vocalització
  • Abast d’objectes en l’adreça i localització apropiada.
  • Tocar o sostenir objectes de manera adequada d’acord a la seva forma i grandària.
  • Fixació visual sostinguda o seguiment davant estímuls mòbils..
  • Moviments estereotipats (parpelleig, somriure, etc.) que ocorren de forma consistent a l’estímul aplicat i no poden atribuir-se

En el Servei de Neurorehabilitació d’Hospitals vithas som especialistes en la valoració i tractament dels pacients amb estats alterats de consciència (Coma, Estat Vegetatiu o Síndrome de Vigília sense Resposta i Estat de Mínima Consciència) i comptem amb una línia d’investigació oberta que el seu objectiu és conèixer millor els canvis neurales que ocorren des de l’estat de coma a la recuperació de la consciència.

Per això, hem desenvolupat un programa específic d’intervenció terapèutica per als pacients amb baix nivell de consciència que inclou una valoració clínica i neurològica, així com el tractament farmacològic, estimulació multisensorial i basal, fisioteràpia i mesures posturals, i estimulació de la musculatura orofacial, entre unes altres.

El nostre model assistencial per a aquest tipus de pacients ha estat recentment consensuat amb la Federació d’Associacions de Dany Cerebral (FEDACE). Aquesta col·laboració s’ha materialitzat en la primera guia publicada al nostre país sobre la Síndrome de Vigília sense Resposta i Estat de Mínima Consciència. En aquest document es concretitza el coneixement actualitzat sobre el diagnòstic, valoració i tractament dels pacients amb baix nivell de consciència i s’exposa de forma pràctica l’experiència dels diferents professionals que formen el nostre servei en l’abordatge terapèutic d’aquest tipus de pacients (http://fedace.org/sindrome-de-vigilia-sin-respuesta-y-de-minima-con- ciencia-cuaderno-fedace-13/).

Scroll to Top
Llamar