Lesió Medul·lar

Si comparem el cos humà amb un edifici d’oficines treballant de forma organitzada i complexa, el cervell seria “el centre d’operacions” en l’últim pis, i la medul·la espinal l’ascensor que comunica els despatxos de cada planta amb aquesta oficina central.

En el cos, la medul·la espinal transmet la informació sensitiva i motora entre el cervell i cadascun dels músculs i articulacions. Participa a més en la regulació de la funció de diverses vísceres. El cervell rep, organitza i envia dades contínuament a través de la medul·la espinal, permetent una eficaç interacció de la persona amb l’entorn. La informació es transmet per vies o feixos nerviosos a manera de “cables” que s’agrupen de forma organitzada en la medul·la.

Si es lesiona la medul·la espinal, la informació es veurà interrompuda. Hi haurà una pèrdua o alteració de la sensibilitat, de la mobilitat i de la funció reguladora del sistema nerviós autònom (implicat en la respiració, la miccional o la capacitat sexual, per exemple).

 

foto-slide-Anoxia

The causes of spinal cord injury can be split into two groups:

Causa traumàtica, que és la més freqüent

Dins d’aquesta incloem els accidents de trànsit (principal causa de lesions medul·lars), les lesions esportives (com les capbussades), els accidents laborals o els suïcidis (que impliquen caiguda des d’altures)

Causa mèdica o quirúrgica

Com poden ser els casos de tumors medul·lars, mielitis infeccioses o vasculars, o malalties degeneratives.

La gravetat i el pronòstic va a dependre fonamentalment del nivell de la lesió i del grau:

El grau de lesió distingeix les lesions completes de les incompletes. Una lesió completa implica que tota la informació està interrompuda i no hi ha sensibilitat ni mobilitat per sota del nivell de la lesió. En les lesions incompletes, algunes vies nervioses han quedat indemnes o només parcialment danyades, per la qual cosa poden transmetre una mica d’informació. Quantes més vies queden indemnes o es recuperen, més control del cos per sota de la lesió i millor pronòstic funcional. Si no hi ha cap mobilitat parlem de tetraplegia o paraplegia, i si hi ha alguna mobilitat, ho definim com tetraparèsia o paraparèsia.

El nivell de lesió es refereix a l’altura a la qual estan danyades les vies nervioses. A grans trets dividim la medul·la espinal en els segments cervical, toràcic, lumbar i sacre. Les alteracions clíniques apareixen per sota de la lesió, per la qual cosa com més alt siga el lloc de la lesió, més parts del cos es veuran afectades. Un dany a nivell de la medul·la cervical ocasionarà una tetraparèsia/tetraplegia. Si afecta a un segment toràcic, els braços i part del tronc quedaran preservats i la lesió es definirà com una paraparèsia/paraplegia.

Les lesions medul·lars afecten a molts aspectes del funcionament del cos humà:

 • La mobilitat
 • La sensibilitat al tacte o la temperatura
 • La sensació de la posició dels membres
 • La funció vesical
 • L’evacuació intestinal
 • La funció sexual i reproductiva
 • La funció respiratòria

I poden predisposar a certes complicacions que afecten a:

 • La integritat de la pell
 • El metabolisme dels ossos
 • La circulació venosa
 • La pressió arterial
 • La freqüència cardíaca

En definitiva, els pacients amb lesió medul·lar requereixen una sèrie de cures i controls continus. Els programes de Rehabilitació especialitzada són necessaris per a aconseguir la millor recuperació possible, evitar complicacions, facilitar la reinserció sociolaboral, i obtenir la màxima autonomia.

Scroll to Top
Llamar