Neurorehabilitació

La neurorehabilitació és un procés assistencial complex dirigit a restituir, minimitzar i/o compensar tant com siga possible els dèficits funcionals apareguts en la persona afectada per una discapacitat greu, com a conseqüència d’una lesió del sistema nerviós central.

El tractament dels pacients amb dany cerebral adquirit (DCA) i altres lesions neurològiques ha de ser primerenc, individualitzat, intensiu i interdisciplinari:

Primerenc

És important començar el tractament de forma precoç, és a dir, quan el pacient es trobe estable clínicament.

Individualitzat

En cada pacient es produeix una única combinació de símptomes i alteracions que han de ser tractats de forma individualitzada per professionals experts en neurorehabilitació.

Intensiu

Resulta essencial ajustar la intensitat del tractament a les capacitats i necessitats del pacient amb dany cerebral en cadascuna de les fases de la rehabilitació.

Interdisciplinari

No existeix cap perfil professional que de forma aïllada puga abastar les múltiples necessitats de rehabilitació d’un pacient amb dany cerebral adquirit.

IRENEA – Institut de Rehabilitació Neurològica compta amb un equip de professionals de diferents especialitats clíniques per a treballar de forma coordinada i conjunta, per tal d’aconseguir una major autonomia i independència funcional del pacient amb dany cerebral adquirit.

Amb una filosofia centrada en la persona i un model interdisciplinari de tractament s’han desenvolupat programes específics de tractament per atendre a les necessitats de cada pacient en particular, depenent del seu problema o malaltia específics. Aquests programes es reavaluen periòdicament per a determinar el progrés del pacient en la seua rehabilitació i adaptar els objectius. Per açò, IRENEA compta amb diversos recursos materials, assistencials i tecnològics.

La participació activa del pacient i la seua família són fonamentals per a l’èxit del programa.

Per a ajustar-nos a la necessitats del pacient amb dany cerebral i dels seus familiars, IRENEA compta amb dues modalitats de tractament:

Unitat d’Hospitalització

El pacient roman ingressat en el mateix hospital en habitacions individuals adaptades i rep rehabilitació en sessions de matí i vesprada.

Unitat de rehabilitación ambulatòria

Els pacients són atesos de forma *ambulatoria de dilluns a divendres en horari de matí o de vesprada.
Scroll to Top
Llamar