NeuroRehabilitació Infantil

La Neurorehabilitació Infantil és el conjunt d’actuacions que, amb caràcter global i interdisciplinari, busquen donar resposta a necessitats, transitòries o permanents, originades per alteracions en el desenvolupament o deficiències en la primera infància.

L’objectiu és fomentar la màxima autonomia possible en el xiquet i potenciar el desenvolupament de les seues capacitats 

En aquest context, l’atenció primerenca funcionaria com el “tret d’eixida”, per a xiquets amb sospita de patir un trastorn en el seu desenvolupament o pertànyer a un grup de risc, en la carrera per recuperar un ritme de desenvolupament que permeta la seua integració personal, familiar, escolar i social.

La nostra àrea de Neurorehabilitació Pediàtric -Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca– està dirigit a població infantojuvenil amb alteracions en el seu desenvolupament o amb el risc de patir-los i es troba situat en els Hospitals Vithas de València, Aigües Vives, Elx, Sevilla i Vigo.

La població a la qual ens dirigim són xiquets amb:

 • Paràlisi Cerebral Infantil (PCI)
 • Anòxia
 • Prematuritat
 • Hemorràgia cerebral
 • Torticolis congènita
 • Tumors del Sistema Nerviós central
 • Traumatisme Cranioencefàlic (TCE)
 • Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)
 • Trastorn per dèficit d’atenció (TDA)
 • Trastorn Generalitzat del Desenvolupament (TGD)
 • Malalties rares
 • Alteracions en el desenvolupament:
 • Trastorn en el desenvolupament motriu. S’inclouen miopaties, alteracions del to, espasticitat, hipotonia, alteracions estructurals, etc. i altres disfuncions motrius com retard motriu, dificultats en la motricitat fina…)
 • Trastorn en el desenvolupament cognitiu
 • Trastorn en el desenvolupament sensorial
 • Trastorn en el desenvolupament del llenguatge
 • Trastorn generalitzat del desenvolupament
 • Trastorn de la conducta
 • Trastorns emocionals
 • Trastorn en el desenvolupament de l’expressió somàtica (patologies funcionals en l’esfera oral, alimentària, respiratòria, del cicle somni-vigília, en el control d’esfínters, etc.).
lokomat rehabilitación infantil

El nostre treball es fonamenta en una valoració exhaustiva i multidisciplinària del xiquet abraçant totes les àrees relacionades (psicopedagogia, neuropsicologia, logopèdia, teràpia ocupacional, integració sensorial, fisioteràpia, atenció primerenca, neurologia, etc.). I, posteriorment, durem a terme l’aplicació d’un tractament individualitzat per a cada pacient, adequat a les seues necessitats i adaptat a cada moment a l’estat neurològic del xiquet, cobrint així totes les seues necessitats.

A cada moment del desenvolupament del xiquet hi ha aspectes que són més sensibles a millorar que uns altres, i per tant, sabem que és prioritari tractar-los. Partint d’aquesta premissa, els programes específics pretenen millorar considerablement un d’aquests aspectes, sense deixar de fer el seguiment i treball multidisciplinari que manté el xiquet amb l’equip professional.

Els Programes Específics de Tractament són projectes basats en el tractament individualitzat del xiquet unificant tots els recursos (equip professional i eines de treball) per a aconseguir un mateix objectiu. 

Per a incloure a un xiquet en un d’aquests programes, inicialment l’equip de la Unitat de Neurorrehabilitació Pediàtrica-CDIAT realitzarà una primera valoració, on s’informarà als familiars si té les condicions idònies per a aquest programa, i aconsellarà el pla de tractament específic més eficaç.

Existeix una àmplia xarxa de Programes Específics:

 • Alteració de la deglució (disfàgia)
 • Alteracions del llenguatge 
 • Trastorns del parla 
 • Lectoescriptura 
 • Baveig o salivació excessiva (sialorrea) 
 • Disfonia infantil 
 • Estimulació del llenguatge oral 
 • Atenció 
 • Augment d’autonomia en activitats de la vida diària 
 • Habilitats socials 
 • Sedestació
 • Bipedestació
 • Reeducació i adquisició de la marxa 
 • Millora del membre superior
 • Torticoli congènita
 • Teràpia CIMT (Teràpia per restricció del moviment) 
 • Model DIR 

Si vol conèixer en profunditat qualsevol d’ells o sol·licitar amb l’equip professional una primera visita gratuïta, pot contactar amb nosaltres en el següent correu electrònic info@irenea.es.

Scroll to Top
Llamar