Programes assistencials

L’equip de IRENEA – Servei de Neurorrehabilitació ha desenvolupat una sèrie de programes assistencials específicament dirigits a cobrir les necessitats i particularitats de cada pacient de dany cerebral.

Programa de valoració i consulta mèdica (previ consulta)

Avaluació i valoració documentada per part dels professionals del Servei d’acord a la situació clínica de cada pacient. Les primeres visites són gratuïtes i pot sol·licitar-les a través del correu electrònic IRENEA@IRENEA. com o telefònicament en qualsevol dels nostres centres.

Programa per a estats de baix nivell de consciència​

En el Servei de Neurorrehabilitació d’Hospitals vithas som especialistes en la valoració i tractament dels pacients amb estats alterats de consciència (Coma, Estat Vegetatiu o Síndrome de Vigília sense Resposta i Estat de Mínima Consciència) i comptem amb una línia d’investigació oberta l’objectiu de la qual és conéixer millor els canvis neurales que ocorren des de l’estat de coma a la
recuperació de la consciència.

Una precisa i fiable valoració del nivell d’alerta (arousal) i nivell de consciència és de gran importància per al diagnòstic, pronòstic i maneig dels pacients amb baix nivell de consciència.

Per això, hem desenvolupat un programa específic d’intervenció terapèutica per als pacients amb baix nivell de consciència que inclou una valoració clínica i neurològica, així com el tractament farmacològic, estimulació multisensorial i basal, fisioteràpia i mesures posturals, i estimulació de la musculatura orofacial, entre altres.

Programa alteracions neurortopédicas i tractament múscul-esquelètic

Inclou la valoració de tècniques específiques com a toxina botulínica, test baclofeno intratecal, col·locació i recàrrega de bomba de perfusió de baclofeno, abordatge de calcificacions paraarticulares, rigideses, subluxaciones, síndrome miofascial, dolor neuropàtic, així com entrenament fisioterapèutic convencional i en sistemes robòtics, etc.

Programa cognitiu-conductual

Inclou el maneig i supervisió clínica i farmacològica de les principals dificultats cognitives (memòria, atenció, orientació, etc) i problemes de conducta i personalitat (apatia, irritabilitat, desinhibició,…). Així mateix, IRENEA – Servei de Neurorrehabilitació d’Hospitals Vithas compta amb grups de suport dirigits a la millora de la consciència de malaltia i de les alteracions emocionals dels afectats, facilitant així el reconeixement de les alteracions i la implicació funcional de les mateixes en el seu dia a dia. Tot això proporcionarà suport emocional per a l’adaptació a la situació actual, així com una planificació de futur ajustada.
programas-especificos-home

Programa de formació i atenció a familiars

La labor dels familiars i cuidadors és essencial en el procés rehabilitador. Per això, IRENEA ha desenvolupat un programa específic d’atenció i formació a familiars.

Aquest programa inclou reunions periòdiques familiar-professional, informació i assessorament en ajudes socials, així com sessions formatives i terapèutiques individuals i grupals per a persones amb dany cerebral i familiars des de les diferents àrees que componen el nostre equip multidisciplinari.

Amb la finalitat d’informar, formar i assessorar familiars i cuidadors des de IRENEA Servei de Neurorrehabilitación d’Hospitals Vithas hem desenvolupat dues eines psicoeducativas amb consells i pautes d’actuació especialitzades i adaptades a la situació clínica del pacient en cadascuna de les fases del procés rehabilitador:

 

Programa d'avaluació i assessorament en ajudes tècniques i ajust d'ajudes ortopèdiques

Inclou la valoració funcional personal i de l’entorn així com entrenament en habilitats bàsiques (vestit, condícia, higiene, etc.) i instrumentals (ús de transports, maneig de diners, etc.) de la vida diària. Ademas, es realitza una anàlisi biomecánico i postural per al disseny, elaboració i ajust individualitzat del material ortésico.

Programa de diagnòstic i tractament de la disfagia

Inclou valoració otorrinolaringológica i logopèdica mitjançant fibroscopia, videofluoroscopia, adaptació dietètica i alimentària.

Peritatge metge-legal

Inclou la realització d’informes pericials i orientació legal.
Scroll to Top
Llamar