Recursos assistencials 

IRENEA – Institut de Rehabilitació Neurològica aposta per la innovació i la incorporació de les noves tecnologies com a complement als tractaments convencionals de provada validesa clínica. Per a açò, compta amb una línia de recerca oberta basada en el desenvolupament i aplicació de tractaments innovadors i noves tecnologies en el camp de la Neurorrehabilitació.

LOKOMAT © PRO V6 PER A ADULTS I XIQUETS

En Neurorehabilitació la reeducació de la marxa es troba entre els objectius motors prioritaris i el nostre Institut de Rehabilitació Neurològica compta amb una àmplia experiència i professionals especialitzats en aquest camp.

IRENEA Valencia disposa d’una de les eines més sofisticades per a la rehabilitació de la marxa per a població adulta i infantil: el robot Lokomat © pro V6.

Lokomat © Pro V6 és l’únic robot a la Comunitat Valenciana i a Espanya d’aquestes característiques per a la rehabilitació de la marxa, incorporant nous avanços de feedback, funcions addicionals amb programes terapèutics a més de nous sistemes de realitat virtual per a aconseguir una major eficàcia en el tractament.

El robot Lokomat© pro V6 facilita que els pacients repetisquen de forma homogènia i intensiva cicles de marxa el més semblat possibles a la normalitat.

Lokomat© Pro V6 s’empra en pacients amb lesió medul·lar a diferent nivell (paraplegia i tetraplegia) i diferent grau d’afectació (lesions completes i incompletes), sempre que es adeqüen als criteris d’inclusió i exclusió que es plantegen. També ha demostrat ser útil en subjectes amb hemiparèsia o paraparèsia per dany cerebral, ja siga congènit (paràlisi cerebral infantil per exemple) o adquirit (com ictus o traumatismes craniencefàlics).

Lokomat® pro V6 – Molts passos xicotets poden aconseguir grans millores

El concepte de «aprenentatge basat en tasques específiques» en neuroplasticitat suggereix que les activitats de la vida quotidiana poden entrenar-se i millorar-se en pacients neurològics mitjançant repeticions contínues. La teràpia robotitzada amb Lokomat® Pro V6 compleix aquest requisit i permet una teràpia de locomoció funcional intensiva amb feedback augmentat.

Gràcies a aquesta nova versió, és possible una millor avaluació del pacient, una major motivació atès que el programari inclou els seus sistemes de feedback augmentat i realitat virtual, i una notable millorança en les estratègies de control dels diferents programes de locomoció amb l’objectiu de complir amb les necessitats individuals de cada pacient.

En IRENEA Valencia s’està emprant l’últim model del robot Lokomat© pro V6, en el context de programes globals de rehabilitació. El protocol d’entrenament s’ajusta a les circumstàncies individuals de cada pacient després de l’avaluació per part de professionals especialitzats. En l’actualitat, el sistema s’esta provant amb èxit en pacients amb alteració de la marxa.

Lokomat© pro V6 de IRENEA Valencia compta amb la infraestructura necessària per a adaptar el sistema a l’entrenament en edats pediàtriques.

PIS DOMÒTIC

IRENEA Aigües Vives compta amb un pis domòtic, integrat en l’entorn hospitalari, equipat amb les més noves ajudes tècniques i adaptacions perquè els pacients puguen entrenar l’acompliment d’activitats bàsiques de la vida diària (transferències, higiene, dutxa, alimentació, vestit…) i activitats més complexes com cuinar, tasques domèstiques, maneig de noves tecnologies (telèfon, ordinador…), etc.

PISCINA

IRENEA Aigües Vives compta amb una piscina adaptada on els pacients amb dany cerebral poden beneficiar-se de les aplicacions terapèutiques de la hidroteràpia i entrenar activitats motores adequades a les seues alteracions físiques.

SISTEMA DE REALITAT VIRTUAL PER A la REHABILITACIÓ MOTORA (BIOTRAK MOTOR)

El programa permet entrenar de forma segura l’equilibri estàtic i dinàmic dels pacients amb dany cerebral, a través de tasques senzilles, pràctiques i altament motivadores.

Els jocs i continguts han sigut desenvolupats específicament per a adequar-se a les necessitats de pacients amb malalties d’origen neurològic, resultant un sistema útil, tant per a pacient com per al clínic.

El sistema submergeix al pacient en un escenari virtual 3D on ha de realitzar una sèrie de moviments per a aconseguir aconseguir els ítems que van apareixent al seu al voltant. Inclou exercicis en sedestació i bipedestació que permeten el seu ús en pacients amb diversa afectació motora.

SISTEMA DE REALITAT VIRTUAL PER A LA REHABILITACIÓ COGNITIVA (BIOTRAK COGNITIU)

Fent ús d’una pantalla multitàctil, els pacients poden treballar de manera individual o grupal els possibles dèficits cognitius derivats de la lesió cerebral, com són els problemes d’atenció, alteracions de memòria, dificultats en l’organització i planificació, etc. El dispositiu compta amb una bateria d’exercicis que s’ajusten en dificultat per a adequar-se a la situació clínica del pacient.

SISTEMA DE REALITAT VIRTUAL PER A MILLORAR LA CONSCIÈNCIA DE MALALTIA (ESCALADA DE LA CONSCIÈNCIA)

Que el pacient tinga una adequada consciència dels seus dèficit (cognitius, físics i conductuals), de les limitacions funcionals derivades dels mateixos i que siga capaç de realitzar una planificació de futur realista i ajustada als mateixos, és un factor essencial en el procés rehabilitador.

“Escalada de la Consciència” un programa de realitat virtual que fent ús d’una pantalla multitàctil permet millorar la consciència de malaltia i les habilitats socials en un entorn lúdic i motivant.

SISTEMA DE REALITAT VIRTUAL PER A MILLORAR LA MOBILITAT DEL MEMBRE SUPERIOR PARÈTIC (UMBRELLA)

Umbrella és una eina basada en entorns virtuals específicament destinada a la rehabilitació dels braços parètics. El sistema es recolza en l’ús del dispositiu Microsoft Kinect ®, detectant els moviments que el subjecte realitza amb el braç mentre aquest es desenvolupa en les escenes virtuals dissenyades. S’han dissenyat diferents entorns que el sistema projecta, on es proposen tasques funcionals per a realitzar amb el braç.

El dispositiu virtual interactua amb el pacient, modificant-se en funció dels moviments del braç. En tractar-se d’entorns que simulen objectes i activitats quotidianes, com cuinar, tocar el piano, comprar objectes, etc., s’aporta un sentit funcional a la repetició de l’exercici.

SISTEMA ROBÒTIC PER A MEMBRE SUPERIOR (ARMEO® SPRING)

El Armeo® Spring és un dispositiu dissenyat per a la rehabilitació del membre superior després d’una lesió neurològica. Consta d’un sistema de suspensió (exosquelet) integrat en entorns virtuals de diferent complexitat que magnifica qualsevol moviment actiu residual del membre afecte. Els entorns virtuals estan dissenyats per a oferir diferents nivells de dificultat, així com un caràcter funcional a la tasca exercida. Açò permet ajustar de forma òptima el nivell de dificultat a cada pacient a cada moment del seu procés de rehabilitació.

PLATAFORMA POSTUROGRÀFICA I D’ANÀLISI CINEMÀTICA DE LA MARXA NED/AMH IBV

La plataforma NedSVE/IBV© és una aplicació software per a l’anàlisi, reeducació i seguiment de trastorns de l’equilibri amb resultats gràfics fàcilment interpretables. Ha sigut dissenyada per a la valoració funcional i la rehabilitació de patologies de l’equilibri mitjançant la comparació amb patrons de normalitat. L’aplicació combina proves de posturografia estàtica amb proves dinàmiques basades en l’anàlisi de marxa, límits d’estabilitat i seguiment amb el centre de pressions (cdp) de dianes mòbils.

Scroll to Top
Llamar