Guia per a familiars


El principal objectiu d’aquesta guia és informar d’una forma fàcil i gràfica sobre la situació en la qual es troba la persona amb dany cerebral, i donar al seu torn pautes molt concretes d’actuació perquè familiars i/o cuidadors puguen col·laborar diàriament en el seu tractament neurorehabilitador.

Aquesta guia no pretén reemplaçar la labor de cap especialista sinó ser un punt de referència, tant per al professional com per al familiar, on recolzar-se i descobrir com començar la seua vida amb una persona amb dany cerebral.

Descàrrega ací la nostra Guia per a Familiars

Scroll to Top
Llamar