Memòria Anual

Anualment, IRENEA – Institut de REhabilitació Neurològica desenvolupa una memòria amb la finalitat de recopilar l’activitat desenvolupada durant l’últim any. En ella s’arrepleguen els principals aspectes assistencials, formatius i d’àmbit social, així com la labor investigadora i científica desenvolupada des del Servei.

Descàrrega ací la nostra Memòria Anual

Scroll to Top
Llamar