Pacient Internacional

El nostre Departament Internacional selecciona un especialista de forma individual per a cada cas, prepara i organitza el programa mèdic, oferix estimacions dels costos del tractament, presta l’atenció al client abans, durant i després de la seua estada en l’hospital, i a més emet una invitació per als tràmits de visat.

Si desitja posar-se en contacte amb IRENEA – Institut de REhabilitació Neurològica per a programar una visita al metge, sol·licitar un diagnòstic, tractament o per a qualsevol altre tipus de consulta, pot contactar amb nosaltres per telèfon o a través del formulari de contacte.

El nostres servicis:

  • Traducció, interpretació i orientació
  • La planificació del tractament segons el diagnòstic
  • Traducció de l’informe d’alta, resultats de proves i exàmens, així com la documentació complementària requerida
  • Proporcionar estimacions del cost dels servicis mèdics arreglaments
  • Arreglament Visa
  • Assistència en l’organització de l’allotjament en cas de tractament
  • Avions mediatizats

El personal del nostre Departament Internacional organitzarà el seu programa de visites, el diagnòstic i tractament de la manera més còmoda i eficaç, minimitzant els temps d’espera.

Scroll to Top
Llamar