Equipo profesional

Equipo profesional

IRENEA, servizo de neurorrehabilitación de Hospitais VITHAS está formado por un equipo multidisciplinar de máis de cen profesionais que proveñen de distintas especialidades clínicas e que traballan en estreita colaboración con outros profesionais de áreas como as neurociencias e as enxeñarías.

Ademais, Hospitais VITHAS conta con profesionais de máis de 25 especialidades médicas e medico-cirúrxicas distintas e cunha ampla gama de recursos tecnolóxicos para o diagnóstico e tratamento como Unidades de Neuroimaxe, electrofisioloxía, biomecánica, etc.

O obxectivo é axudar ao paciente a recuperar o máximo nivel de funcionalidade e independencia posible e mellorar a súa calidade de vida, tanto no aspecto físico como nos aspectos psicolóxico e social.

Todos os centros de IRENEA contan con profesionais das seguintes especialidades:

 • Neuroloxía
 • Medicamento Físico e Rehabilitación
 • Pediatría e Neuropediatría
 • Especialidades médicas relacionadas (Otorrinolaringoloxía, Uroloxía, Neurocirurxía, Psiquiatría, Cirurxía xeral, etc.)
 • Neuropsicoloxía e Psicoloxía Clínica
 • Fisioterapia
 • Terapia Ocupacional
 • Ortoprotese
 • Logopedia
 • Traballo Social
 • Nutrición
Scroll ao inicio
Llamar