Paciente internacional

Paciente Internacional

Se desexa porse en contacto cos hospitais do grupo VITHAS para programar unha visita ao médico, solicitar un diagnóstico, tratamento ou para calquera outro tipo de consulta, pode contactar connosco por teléfono, email ou a través do formulario de contacto que aparece na nosa páxina web.

Quen son os pasos?

Ao recibir a súa solicitude o persoal do Departamento Internacional porase en contacto con vostede para concretar os detalles da súa historia clínica, diagnóstico e tratamentos recibidos. Posiblemente pedirémoslle que nos envíe por correo electrónico imaxes das probas diagnósticas, informe de alta, resultados das análises clínicas e outro material complementario. O material recibido remitirase ao especialista, que levará a cabo a avaliación do seu caso.

Tras recibir unha resposta do médico especialista enviarémoslle un orzamento do tratamento e diagnóstico acompañados dunha detallada explicación. Os especialistas do Departamento Internacional responderán a todas as preguntas relacionadas coa información sobre o hospital, o especialista e o programa do tratamento. As datas de visitas e hospitalización coordinaranse co hospital ou directamente co especialista. A petición do paciente o Departamento Internacional prestará servizo de tradución e acompañamento ao longo da súa estancia no hospital.

Os intérpretes son seleccionados en función do tipo de enfermidade e as características particulares do paciente. Todos os nosos tradutores son persoas responsables e comprensivas, capaces de apoiar ao paciente en momentos difíciles e aptos para resolver problemas con rapidez e eficacia.

Se é necesario o Departamento Internacional proverá ao paciente dunha carta de invitación necesaria para a obtención do visado.

Sabemos o importante que é o apoio durante o tratamento, especialmente cando un se atopa fóra do seu país de orixe. No caso de enfermidades crónicas axudamos ao paciente a manter unha comunicación constante co seu médico e a organizar as visitas de seguimento e exames. Mantemos contacto e relacións cordiais cos nosos pacientes, mesmo despois da finalización da súa estancia no hospital.

Sabemos o importante que é o apoio durante o tratamento, especialmente quando um se topar fora do seu país de origem. No caso de doenças crónicas ajudamos ao paciente a manter uma comunicação constante com o seu médico e organizar as visitas de seguimento e exames. Mantemos contacto e relações cordiais com os nossos pacientes, inclusive após a finalização da sua estadia no hospital.

Os nosos SERVIZOS

  • Servizo de tradución, interpretación e acompañamento
  • Procura dun especialista adecuado e unha planificación para o tratamento de acordo co diagnóstico
  • Tradución do informe de alta, resultados das probas e exames, así como outros documentos adicionais necesarios
  • Proporcionar estimacións do custo dos servizos médicos
  • Asesoramento na obtención do visado
  • Asistencia na organización do aloxamento en caso de tratamento
  • Avión medicalizado

Os hospitais do grupo VITHAS dispoñen dunha ampla gama de servizos médicos, ofrecendo unha asistencia integral ao paciente, tendo sempre en conta as súas necesidades individuais. O Departamento Internacional selecciona un especialista de forma individual para cada caso, prepara e organiza o programa médico, ofrece estimacións dos custos do tratamento, presta atención ao cliente antes, durante e despois da súa estancia no hospital, e ademais emite unha invitación para os trámites de visado.

Durante a hospitalización ou a visita ao médico o paciente disporá dun tradutor profesional seleccionado individualmente para cada cliente.

Á petición do paciente, o Departamento Internacional organizará un servizo de transporte ou ambulancia en casos que requiran reanimación. Se o paciente chega para o tratamento en estado grave, o noso persoal ocuparase de organizar un servizo de ambulancia medicalizada para o seu traslado do aeroporto ao hospital. No aeroporto o paciente será atendido por un equipo de médicos dispostos a aplicar os protocolos de reanimación, se a situación o requerir.

O persoal do Departamento Internacional organizará o seu programa de visitas, o diagnóstico e tratamento de forma máis cómoda e eficaz, minimizando os tempos de espera. Os nosos tradutores garanten un servizo de tradución de alta calidade, asegurándose de que vostede reciba toda a información necesaria e as respostas ás súas preguntas.

Para obter máis información sobre o tratamento, o diagnóstico e os servizos prestados polos hospitais do grupo VITHAS, pode enviarnos unha solicitude e os nosos especialistas poranse en contacto con vostede o máis cedo posible.

Scroll ao inicio
Llamar